ĐỘI NGŨ CÁN BỘ

Cán bộ quản lý: 85% cán bộ quản lý của công ty có trình độ Cao đẳng, Đại học, có kinh nghiệm làm việc tại các công ty trong và ngoài ngành. Hàng năm, đội ngũ cán bộ có cơ hội tham dự các khóa huấn luyện nghiệp vụ cũng như nâng cao trình độ quản lý để hướng tới xây dựng đội ngũ chuẩn mực trong đạo đức nghề nghiệp, chuyên nghiệp trong phong cách làm việc, nhiệt tình phục vụ khách hàng.

Nhân viên kinh doanh : Đội ngũ nhân viên Công ty có phẩm chất đạo đức tốt, ý thức kỷ luật nghiêm, biết coi trọng về kỉ luật tác phong về nghiệp vụ, biết gắn liền trách nhiệm cá nhân với quyền lợi của khách hàng, coi trọng thông tin bảo mật nhằm phục vụ khách hàng một cách tốt nhất.

Hệ thống Web được phát triển trên nền Joomla 3.xx bởi Đinh Quyết Đào tạo ANSYS, Đào tạo Cơ khí, Đào tạo SolidWorks Đinh Văn Quyết Học SolidWorks Monmin đồ chơi an toàn đồ chơi giáo dục Đồ chơi tự kỷ Giáo dục sớm Montessori MONMIN Mấu leo núi Xà đu đa năng Đồ chơi tự kỷ< a href="https://www.monmin.net/">Giáo dục sớm Montessori